Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stelt jaarlijks de premies voor het ouderdoms- en partnerpensioen (OP/PP) en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de Cao Kinderopvang is de verdeling van de pensioenpremie vastgelegd in artikel 5.10 van de cao. Klik hier voor de huidige afspraken. Premies en franchisebedragen 2024 PFZW heeft voor 2024 de volgende premies […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Werken bij Kinderopvang