De kinderopvangorganisatie Kinderopvang Mickey B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van 2 locatie(s) kinderopvang met in totaal 148 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  : 1 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 104 kindplaatsen. 1 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 44 kindplaatsen. Om een beeld te krijgen van de […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl