Eind juli 2022 waren in Zwartemeer in totaal 67 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 4 locatie(s). Van de 3 KDV-locatie(s) zijn 2 locaties geregistreerd als VE (Voorschoolse Educatie) locatie. Deze locaties zijn als volgt te onder te verdelen: 3 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 47 kindplaatsen 1 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 20 […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl