Eind december 2022 waren in Zwartebroek in totaal 60 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 2 locatie(s). Van de 1 KDV-locatie(s) zijn 1 locaties geregistreerd als VE (Voorschoolse Educatie) locatie. Deze locaties zijn als volgt te onder te verdelen: 1 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 30 kindplaatsen 1 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 30 […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl