Medio april 2023 waren in Kerkenveld in totaal 20 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 2 locatie(s). Deze locaties zijn als volgt te onder te verdelen: 1 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 8 kindplaatsen 1 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 12 kindplaatsen Gemiddeld heeft een KDV-locatie in Kerkenveld dus 8.0 kindplaatsen, het landelijk gemiddelde […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl