Eind december 2022 waren in de gemeente Zwijndrecht (provincie Zuid-Holland) 23 kinderdagverblijf locaties met 809 kindplaatsen en 18 buitenschoolse opvang locaties met 830 kindplaatsen. Van de 23 kinderdagverblijf locaties zijn 17 geregistreerd als een VE-locatie (Voorschoolse Educatie). Dit aandeel is dus 73.91%, het landelijk gemiddelde ligt op 52,87 % Met 41 kinderopvang-locaties met in totaal […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl