Eind december 2022 waren in de gemeente Zwartewaterland (provincie Overijssel) 14 kinderdagverblijf locaties met 399 kindplaatsen en 12 buitenschoolse opvang locaties met 383 kindplaatsen. Van de 14 kinderdagverblijf locaties zijn 11 geregistreerd als een VE-locatie (Voorschoolse Educatie). Dit aandeel is dus 78.57%, het landelijk gemiddelde ligt op 52,87 % Met 26 kinderopvang-locaties met in totaal […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl