Eind december 2022 waren in de gemeente Woerden (provincie Utrecht) 26 kinderdagverblijf locaties met 1052 kindplaatsen en 30 buitenschoolse opvang locaties met 1573 kindplaatsen. Van de 26 kinderdagverblijf locaties zijn 11 geregistreerd als een VE-locatie (Voorschoolse Educatie). Dit aandeel is dus 42.31%, het landelijk gemiddelde ligt op 52,87 % Met 56 kinderopvang-locaties met in totaal […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl