Eind december 2022 waren in de gemeente Winterswijk (provincie Gelderland) 13 kinderdagverblijf locaties met 383 kindplaatsen en 7 buitenschoolse opvang locaties met 354 kindplaatsen. Van de 13 kinderdagverblijf locaties zijn 8 geregistreerd als een VE-locatie (Voorschoolse Educatie). Dit aandeel is dus 61.54%, het landelijk gemiddelde ligt op 52,87 % Met 20 kinderopvang-locaties met in totaal […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl