De kinderopvangorganisatie KDV De Bezige Bijtjes is in het LRK ingeschreven als houder van 5 locatie(s) kinderopvang met in totaal 87 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  : 3 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 47 kindplaatsen. 2 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 40 kindplaatsen. Om een beeld te krijgen van […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl