Er is in 2022 een enorme toename geweest van freelancers /zelfstandigen / zzp in de zorg (waaronder kinderopvang) en onderwijs. Wat is jouw mening over het dossier “zzp kinderopvang”. Er is ook sprake van een grote mate van schijnzelfstandigheid onder deze freelancers. De minister van SoZaWe, Katrien van Gennip heeft medio december 2022 in haar […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl