Het aandeel mannen in de kinderopvang is nog steeds relatief laag. Er zijn verschillende redenen voor het lage percentage mannen in de kinderopvang. Een van oudsher belangrijke reden is dat het werken met jonge kinderen vaak gezien werd als ‘vrouwenwerk’. Tot het begin van deze eeuw werd ook niet gesproken over de genderneutrale functie “pedagogisch medewerker” […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl