De kinderopvangorganisatie Helden Opvang Baarn II B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van 1 locatie(s) kinderopvang met in totaal 50 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  : 1 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 50 kindplaatsen. 0 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 0 kindplaatsen. Om een beeld te krijgen […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl