De meivakantie is gestart. Veel ouders zullen weer berichten hebben gekregen om de afwezigheid van hun kind door te geven tijdens deze vakantie. En ondanks berichten via ouderportalen, mail, mondelinge verzoeken en kennisgevingen op de deur zal dit door veel ouders toch niet gedaan worden. Dat wordt ook onderschreven door de uitkomst van een stelling […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl