De kinderopvangorganisatie BSO De Buddha Kids B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van 2 locatie(s) kinderopvang met in totaal 55 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  : 0 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal  0 kindplaatsen. 2 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 55 kindplaatsen. Om een beeld te krijgen […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl