Nieuwe branchevereniging in de kinderopvang

Er is een nieuwe branchevereniging in de kinderopvang opgericht, de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK).

Volgens de website van de nieuwe vereniging is de BVOK is opgericht door zes ondernemers in de kinderopvangsector.

Men is zich bewust dat versnippering van belangenorganisaties niet bijdraagt aan een eensgezinde machtige sectorvertegenwoordiging, was de versnippering reeds een feit voordat de BVOK werd opgericht. Gastouders en maatschappelijke organisaties hadden zich immers reeds separaat verenigd.
Deze versnippering ligt ook voor de hand omdat op meerdere terreinen (zoals: kwaliteitsbeleid, CAO, wet- en regelgeving) de belangen volstrekt niet gelijk zijn.

Indien gastouders en maatschappelijke organisaties zich wél verenigen, en de ondernemers in de kinderopvang dat niet doen, dan dreigen de belangen van ondernemers op belangrijke dossiers onvoldoende vertegenwoordigd te worden.

Vooral als gekeken wordt naar de verhoudingen binnen de kinderopvangsector is de huidige belangenbehartiging scheef. Bedenk dat ca. 80% van het aanbod van de kinderopvang in Nederland wordt verzorgd door ondernemers. De hoogste tijd dus dat de grootste groep aanbieders ook vertegenwoordigd wordt.

Doel

Het doel van de BVOK is het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. Dit willen zij bereiken door invloed te hebben op de besluitvorming rond de kinderopvang. Met deze invloed willen zij voorkomen dat er wet- en regelgeving wordt ingevoerd die in de praktijk niet uitvoerbaar is of financieel niet haalbaar blijkt te zijn.

Doelgroep

De BVOK richt zich op directeur/eigenaren (DGA’s) van kinderopvangbedrijven.

Dit reden hiervoor is dat DGA’s:

1) verantwoordelijk zijn voor 70% van de kinderopvangplaatsen;
2) voor eigen rekening en risico werken.

Bron : website BVOK

Poll : Ben jij werkzaam in de kinderopvang ? Is jouw werkgever aangesloten bij een brancheorganisatie, en zo ja: welke ?

Deel dit artikel