Nieuw ingeschreven in het LRK : september 2020

  • door

In de maand september 2020 zijn de onderstaande locaties ingeschreven in het LRK. Dit houdt in dat vanaf de inschrijfdatum ook recht op kinderopvangtoeslag is als uw kind gebruik maakt van kinderopvang op deze kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO) locaties.

Deel dit artikel