KSH gaat uitbreiden!

KSH heeft al jaren een buitenschoolse opvang locatie (KSH Kidsclub De Buskes) in de Ds. J.J. Buskesschool.

De plannen om ook op deze locatie een kinderdagverblijf met peuterarrangementen te openen zijn in een vergevorderd stadium. Zo zal op korte termijn een verbouwing plaats vinden en wordt er gestart met het formeren van een enthousiast team bestaande uit ervaren pedagogisch medewerkers, zowel uit de KSH gelederen als enkele nieuwe krachten.

Wij streven er dan ook naar om het kinderdagverblijf per maandag 24 augustus 2015 te openen. In eerste instantie wordt er gestart met één verticale opvanggroep, maar bij voldoende animo kan dit verder stapsgewijs doorgroeien naar 2 groepen. Heeft u niet de behoefte aan volledige dagopvang dan zijn er mogelijkheden om uw peuter te laten deelnemen aan zogenaamde peuterarrangementen.

U kunt overigens uw kind alvast, geheel vrijblijvend, inschrijven. Dit kan via onze website www.kinderservicehotels.nl, waar u uw kind direct digitaal kunt inschrijven of een inschrijfformulier kunt downloaden. Vervolgens wordt u automatisch op de hoogte gehouden over de verdere ontwikkelingen.  Voor een indruk over KSH kunt u ook op de Facebookpagina kijken.

U kunt ook contact opnemen met de klantadviseurs van het hoofkantoor via 0314 – 68 04 98 of een mailbericht versturen naar info@kinderservicehotels.nl

Wenst u eerst meer informatie? In de maand juni 2015 zullen wij een informatieavond voor geïnteresseerden organiseren. Nadere informatie omtrent deze avond volgt!

Bron : Kinder Service Hotels

 

Deel dit artikel