KINOP Kinderopvang B.V.

  • door

De kinderopvangorganisatie KINOP Kinderopvang B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van één of meer kinderopvanglocaties. Tot de onderneming behoren : Locaties Kindplaatsen Kinderdagverblijf 3 93 Buitenschoolse opvang 1 20 Totaal 4 113 De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Besloten Vennootschap en houdt kantoor in Nijmegen. Meer informatie is te vinden op… Lees verder »KINOP Kinderopvang B.V.

Deel dit artikel