Kinderopvangtoeslag – kennis net voldoende

  • door
calculator

Deze maand worden er weer veel wijzigingen doorgegeven bij de Belastingdienst Toeslagen, onder andere de nieuwe uurtarieven kinderopvang 2019 en het toetsingsinkomen voor 2019. Er wordt volop gezocht naar de maximum uurtarieven en de tabel kinderopvangtoeslag 2019.

Bij het naderen van het einde van het jaar is het ook raadzaam om te kijken of de schattingen voor de voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag 2018 wel helemaal correct waren om te voorkomen dat u straks geconfronteerd wordt met een (grote) nabetaling of teruggaaf bij de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2018.

Is uw toetsingsinkomen wel goed ingeschat ? Waarop is uw toetsingsinkomen gebaseerd ? Is dat wel juist ? Heeft u rekening gehouden met uw (wisselende)arbeidsuren ? En komt het jaartotaal van de gefactureerde kinderopvanguren overeen met wat u heeft opgegeven ? Handig om nog even de eindejaartips kinderopvangtoeslag 2018 door te nemen. Overigens ook te gebruiken als tips voor 2019.

Veel vragen waarop u een antwoord moet kunnen geven.  Nu is de kinderopvangtoeslag zeer belangrijk voor ouders maar ook voor de werkgevers en werknemers in de branche kinderopvang. Zonder deze tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang is het voor velen niet betaalbaar.

Om uw kennis te testen van de kinderopvangtoeslag is het mogelijk om de quiz kinderopvangtoeslag te doen. 10 vragen over de tegemoetkoming kinderopvang. Durft u het aan ? De gemiddelde score is thans 5,5! Kunt u deze score verbeteren ?

Doe mee met deze quiz !

Bron : WerkenbijKinderopvang

Deel dit artikel