Eind oktober 2021 waren in de gemeente Zandvoort (provincie Noord-Holland) 6 kinderdagverblijf locaties met 169 kindplaatsen en 7 buitenschoolse opvang locaties met 343 kindplaatsen. Van de 6 kinderdagverblijf locaties zijn 3 geregistreerd als een VE-locatie (Voorschoolse Educatie). Dit aandeel is dus 50.00%, het landelijk gemiddelde ligt op 52,88 % Met 13 kinderopvang-locaties met in totaal 512 kindplaatsen heeft de gemeente Zandvoort in totaal 0.08% van totaal kindplaatsen die in het LRK zijn opgenomen. Bij de KDV is dit 0.06% en bij de BSO 0.10%. Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt… Gemeentes, Gemeente : Zandvoort, Noord-Holland, West-Nederland

Bron : Kinderopvang-Wijzer Ga naar : Read More