Meteen naar de inhoud

Kinderopvang fors duurder in 2022 ?

In het nieuws staan er berichten over mogelijk hoge kostenstijgingen voor de ouders/verzorgers die in 2022 kinderopvang afnemen. De reden hiervoor is dat de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag in 2022 met slechts 0,51 % stijgen, terwijl de werkelijke kostenstijging in de branche ergens tussen de 2,2 % en 2,9 % ligt. Alhoewel ook bij Kinder Service Hotels de kosten in werkelijkheid dus sterker stijgen heeft KSH besloten om in 2022 niet de werkelijke kostenstijgingen door te berekenen. KSH spreekt wel de hoop uit dat de politiek voor het jaar 2023 zal besluiten om de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag aan te passen naar de realiteit.

De tarieven van KSH Kinderopvang worden per 1 januari 2022 met 0,51% verhoogd. Hierdoor blijft KSH ook in 2022 voor de meeste opvangsoorten uurtarieven aanbieden die gelijk zijn aan het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag.

De uurtarieven voor de meeste opvangsoorten bij KSH (excl. flexibele opvang)

 

Uurtarief KSH Max. uurtarief Belastingdienst Uurtarief KSH Max. uurtarief Belastingdienst  
2022 2022 2021 2021
Dagopvang   €      8,50  € 8,50  €      8,46 € 8,46
Buitenschoolse opvang   €      7,31  € 7,31  €      7,27 € 7,27

 

WIJZIGINGEN KINDEROPVANGTOESLAG 2022

Voor de kinderopvangtoeslag 2022 zijn een aantal regels gewijzigd.
• de maximum uurtarieven verhoogd met 0,51 %
• de inkomens in tabel zijn geïndexeerd met 1,39 %
• percentages verdeling kinderopvangtoeslag zijn aangepast
• bij de BSO heeft u in 2022 maximaal recht op 140 % van uw arbeidsuren, dit was 70 %.

GEVOLGEN EIGEN BIJDRAGE 2022

Tot een toetsingsinkomen van circa € 45.000 zal de eigen bijdrage in 2022 nagenoeg gelijk of zelfs iets lager zijn. Bij toetsingsinkomens boven de € 45.000 zal de netto eigen bijdrage ongeveer 2 % stijgen.

WIJZIGEN BESCHIKKING KINDEROPVANGTOESLAG

Wij raden u aan zo spoedig mogelijk het nieuwe uurtarief per 1 januari 2022 door te geven via Mijn Toeslagen. Dit kan vanaf 1 november 2021. U kunt dit ook snel regelen via de nieuwe toeslag-app van de Belastingdienst voor ouders. De actuele berekening voor het jaar 2022 zal eind november 2021 zichtbaar worden bij Mijn Toeslagen.

 

Bron : persbericht KSH

Deel dit artikel