Het kabinet wil kinderopvangorganisaties verplichten om de overzichten van ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van kinderen zes weken te bewaren. De verplichting geldt voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Het kabinet start een internetconsultatie, waarop mensen tot en met 24 september 2023 hun reactie op de wijziging van de Regeling wet kinderopvang kunnen geven.

 

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid