Er zijn in Nederland ruim 9.100 kinderdagverblijf locaties te vinden. De grootte van de locaties verschilt nogal. Gemiddeld genomen heeft een KDV circa 32,89 kindplaatsen ingeschreven in het LRK. Dat zijn het maximum aantal kinderen wat opgevangen mag worden, vaak mede gebaseerd op het aantal vierkante meters waarover de locatie beschikt. Door de groepsindeling op de locatie (horizontale groep, verticale groep, baby groep, peuter groep, etc) kan het ook voorkomen dat het aantal kinderen waaraan opvang wordt geboden kleiner is. Meest voorkomend De meest voorkomende locatie grootte is een KDV met 16 kindplaatsen, deze komt 2.873 keer voor, oftewel 31,51… Statistiek, aantal kindplaatsen, aantal locaties, gemiddeld aantal kindplaatsen, kinderdagverblijf

Bron : Kinderopvang-Wijzer Ga naar : Read More