Financiële situatie kinderopvang verslechterd in 2019

  • door

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft weer het Sectorrapport kinderopvang gepubliceerd, ditmaal over het jaar 2019.  Het Sectorrapport Kinderopvang geeft kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector. Individuele kinderopvangorganisaties kunnen zichzelf op deze manier spiegelen met het gemiddeld sectorbeeld. Het rapport is opgesteld aan de hand van de jaarcijfers van 188 kinderopvangorganisaties. Het Sectorrapport is samengesteld mede dankzij commitment van Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. Verslechtering Wat opvalt is dat nagenoeg alle kengetallen (solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, personeelslasten) verslechterd zijn in 2019 tov 2018. Dit terwijl er in… Bron : Werken bij Kinderopvang Lees verder : Read More

Deel dit artikel