Er zijn een aantal besluiten genomen met betrekking tot de KOT en de matiging van de eigen bijdrage:

–       Wob-besluit van 12 maart 2020;[1]

–       Wob-besluit van 15 april 2020;[2]

–       Wob-besluit van 10 november 2020.[3]

In het besluit van 12 maart 2020 zijn sommige passages niet openbaar gemaakt op grond van art. 11, lid 1, van de Wob (persoonlijke beleidsopvattingen). Deze passages worden nu openbaar gemaakt waarbij artikel 11, lid 1, Wob niet meer is toegepast. Bij de overige besluiten was er geen 11.1 toegepast of waren er geen documenten openbaar gemaakt. De oorspronkelijke besluiten treft u via onderstaande verwijzingen.[1] Besluit Wob-verzoek inzake Kinderopvangtoeslag en eigen bijdrage | Wob-verzoek | Rijksoverheid.nl


[2] Besluit Wob-verzoek kinderopvangtoeslag | Wob-verzoek | Rijksoverheid.nl


[3] Wob-besluit inzake matiging invordering eigen bijdrage kinderopvangtoeslag | Wob-verzoek | Rijksoverheid.nl

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid