Op deze pagina vindt u de documenten die in het kader van twee eerdere besluiten op Wob-verzoeken inzake documenten van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT) en documenten van het archief van de AUT zijn gepubliceerd. In het eerste deelbesluit wordt een beslissing genomen over documenten bij MinFin die zien op de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen en stukken vanuit het archief van de AUT. In het tweede en laatste deelbesluit wordt een beslissing genomen over documenten die zien op het contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en documenten die zien op de oprichting van de Commissie AUT. In lijn met de toezegging aan de Tweede Kamer zijn in deze documenten de persoonlijke beleidsopvattingen ongelakt.

Dit houdt in dat waar toepassing is gegeven aan artikel 11, eerste lid, van de Wob, de gelakte passages ontlakt zijn en daarmee voor eenieder openbaar worden.

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid