Op deze pagina vindt u stukken die door medewerkers van de Belastingdienst naar aanleiding van de openbare verhoren zijn aangeleverd. Het betreft stukken die niet onder de door de ondervragingscommissie ingediende informatievorderingen vielen. De stukken zijn wel per mail gedeeld met de griffie van de ondervragingscommissie. Het betreffen stukken die in de afgelopen jaren door medewerkers van het CAF-team zijn opgesteld; PowerPointpresentaties over een kinderopvangorganisatie; een PowerPointpresentatie over de uitvoering van Toeslagen en documenten over het stelsel van directe financiering van Kinderopvangtoeslag.

Op deze website vindt u naast de documenten tevens een inventarislijst. Deze inventarislijst staat bovenaan. Deze inventarislijst kunt u gebruiken om te bepalen of u een specifiek document wilt bekijken. De documenten op de inventarislijst zijn genummerd. Dit nummer is opgenomen in de kolom onder ‘Stuk’. Dit unieke nummer correspondeert met het nummer van de afzonderlijke documenten die u aantreft op deze website. Op deze manier kunt u het stuk dat u wilt bekijken gemakkelijk vinden.

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid