De staatssecretaris verstrekt ook op het informatiepunt kinderopvangtoeslag de oude relevante besluiten die waren genomen naar aanleiding van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze waren voorheen beschikbaar op Rijksoverheid.nl. Hierdoor staan alle documenten met betrekking tot de Wet open overheid en kinderopvangtoeslag op het informatiepunt.

In januari 2023 zijn op deze pagina een aantal documenten opnieuw gepubliceerd. Deze documenten bevatten persoonsgegevens die ten onrechte niet gelakt waren. Nadat deze persoonsgegevens alsnog zijn gelakt, zijn de documenten opnieuw gepubliceerd.  

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid