In de Kamerbrief van 21 december 2022 (titel: Toezeggingen commissiedebat Pwc-onderzoek naar memo Palmen) en de Kamerbrief van 29 maart 2023 (titel: Stand van zaken toezeggingen van de brief van 21 december 2022) is door de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, toegezegd dat de stukken die zijn aangeleverd in het kader van de parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening (PEFD) worden doorzocht en dat daarbij nog niet eerder gepubliceerde documenten over de toeslagenaffaire worden gepubliceerd. Hierbij wordt het eerste deel van deze stukken gepubliceerd.

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid