Op deze pagina vindt u de vijfde levering van het ministerie van Financiën naar aanleiding van de informatievordering van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag die ziet op het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Geen powerplay maar fair play’. Deze levering betreft een formalisering van eerdere digitale leveringen aan de ondervragingscommissie.

Deze levering omvat de (formele) aanlevering van digitaal bij de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag aangeleverde documenten. Dit betreft onder meer documenten die zijn overgelegd naar aanleiding van vragen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag bij de eerste levering van stukken van de Nationale Ombudsman, stukken naar aanleiding van de verhoren en stukken naar aanleiding van het Wob-verzoek over de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen.

Op deze website staan alle documenten van de betreffende levering met daarbij een inventarislijst. Deze inventarislijst staat bovenaan. Op deze inventarislijst is onder meer een korte duiding van de documenten uit de betreffende levering opgenomen en de datum van het originele stuk. Deze informatie kunt u gebruiken om te bepalen of u een specifiek document wilt bekijken. De documenten op de inventarislijst zijn tevens genummerd. Dit nummer is opgenomen in de kolom onder ‘Stuk’. Dit unieke nummer correspondeert met het nummer van de afzonderlijke documenten die u aantreft op deze website. Op deze manier kunt u het stuk dat u wilt bekijken gemakkelijk vinden.

In januari 2023 zijn op deze pagina een aantal documenten opnieuw gepubliceerd. Deze documenten bevatten persoonsgegevens die ten onrechte niet gelakt waren. Nadat deze persoonsgegevens alsnog zijn gelakt, zijn de documenten opnieuw gepubliceerd. 

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid