Op deze pagina vindt u aanvullende stukken behorend bij de tweede levering van het ministerie van Financiën naar aanleiding van de informatievordering van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag die ziet op het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Geen powerplay maar fair play’.

De levering omvat een aanvulling op de door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag gevorderde elektronische correspondentie en daarin vervatte documenten die gerelateerd zijn aan (de voorbereiding van) de reactie op het rapport “Geen powerplay, maar fair play” van de Nationale ombudsman in 2017, voor zover die het niveau van plaatsvervangend Directeur-Generaal en hoger en/of de bewindspersonen hebben bereikt. Tot de in de elektronische vervatte documenten behoren ook Word-bestanden waarin met de door Word geboden functie ‘Track changes’ (of: ‘Wijzigingen bijhouden’) tekstwijzigingen zijn bijgehouden dan wel waarin met de functie ‘Nieuwe opmerking’ opmerkingen zijn toegevoegd. In enkele met de eerdere leveringen overgelegde documenten zijn deze tekstwijzigingen en opmerkingen weggevallen. Die omissie is met deze levering hersteld.

Op deze website staan alle documenten van de betreffende levering met daarbij een inventarislijst. Deze inventarislijst staat bovenaan. Op deze inventarislijst is onder meer een korte duiding van de documenten uit de betreffende levering opgenomen en de datum van het originele stuk. Deze informatie kunt u gebruiken om te bepalen of u een specifiek document wilt bekijken. De documenten op de inventarislijst zijn tevens genummerd. Dit nummer is opgenomen in de kolom onder ‘Stuk’. Dit unieke nummer correspondeert met het nummer van de afzonderlijke documenten die u aantreft op deze website. Op deze manier kunt u het stuk dat u wilt bekijken gemakkelijk vinden.

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid