Op deze pagina vindt u de eerste levering van het ministerie van Financiën naar aanleiding van de informatievordering van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag die ziet op het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Geen powerplay maar fair play’. Deze levering heeft op 1 september 2020 plaatsgevonden.

De levering omvat in de eerste plaats de door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag gevorderde (concept)notities en andere documenten die gerelateerd zijn aan (de voorbereiding van) de reactie op het rapport “Geen powerplay, maar fair play” van de Nationale ombudsman in 2017, de daaropvolgende correspondentie, overleggen en de besluitvorming over opvolging van het rapport, inclusief (de voorbereiding van) de parlementaire behandeling daarvan, voor zover die het niveau van plaatsvervangend Directeur-Generaal en hoger en/of de bewindspersonen hebben bereikt, exclusief de elektronische correspondentie en eventuele daarin vervatte stukken. Bij latere leveringen is nog een aanvulling gedaan op deze levering. Die aanvullende stukken zijn ook opgenomen op deze website en zijn herkenbaar aan de toevoeging ‘(aanvullend geleverd’).

Op deze website staan alle documenten van de betreffende levering met daarbij een inventarislijst. Deze inventarislijst staat bovenaan. Op deze inventarislijst is onder meer een korte duiding van de documenten uit de betreffende levering opgenomen en de datum van het originele stuk. Deze informatie kunt u gebruiken om te bepalen of u een specifiek document wilt bekijken. De documenten op de inventarislijst zijn tevens genummerd. Dit nummer is opgenomen in de kolom onder ‘Stuk’. Dit unieke nummer correspondeert met het nummer van de afzonderlijke documenten die u aantreft op deze website. Op deze manier kunt u het stuk dat u wilt bekijken gemakkelijk vinden.

In januari 2023 zijn op deze pagina een aantal documenten opnieuw gepubliceerd. Deze documenten bevatten persoonsgegevens die ten onrechte niet gelakt waren. Nadat deze persoonsgegevens alsnog zijn gelakt, zijn de documenten opnieuw gepubliceerd. 

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid