Onderstaand het standpunt van Christenunie (CU) over de kinderopvang zoals deze op 10 maart 2017 omschreven werd op de website van de Christenunie.

De ChristenUnie wil staan voor sterke gezinnen. We zien echter de druk op gezinnen toenemen. Het combineren van werk en opvoeding is vaak een bron van stress. Dit zorgt voor druk op relaties en op gezinnen. Hoewel de ChristenUnie het belangrijk vindt dat iedereen zijn talenten kan ontplooien, moet er wel ruimte zijn om daarin keuzes te maken en een goede balans te vinden tussen werken en opvoeden.. Het is voor ons belangrijk dat ouders zelf kunnen kiezen hoe dit er voor hen uit ziet. Op dit moment wordt de kinderopvang door subsidies en toeslagen erg gestimuleerd. De ChristenUnie wil dat het geld dat voor ouders beschikbaar is, ook naar ouders gaat. Zij kunnen dan zelf de keuze maken wat ze hiermee doen. Daarom geven we in onze doorrekening bij CPB 0,5 miljard minder uit aan kinderopvangtoeslag, maar 0,7 miljard meer uit aan kindgebonden budget en kindertoeslag.

Op deze pagina treft u het standpunt aan van 6 september 2013.