Aantal kinderen en uren in de kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van CBS