Branchevereniging reageert op steekproef Consumentenbond

  • door

Op maandag 8 september 2014 bracht de Consumentenbond het bericht naar buiten dat een meerderheid van de leden van Brancheorganisatie Kinderopvang de wettelijke opzegtermijn schendt. Met ingang van 1 maart 2014 is de opzegtermijn voor ouders ingekort van twee maanden naar één maand, zonder vast opzegmoment.

Teleurstellend

De Consumentenbond deed een steekproef onder leden van Brancheorganisatie Kinderopvang naar het hanteren van de opzegtermijn en de communicatie hierover richting klanten. Het is teleurstellend dat zij de uitkomsten ondanks onze verzoeken niet vooraf met ons gedeeld hebben. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft meerdere keren aangegeven dat signalen over het niet nakomen van de voorwaarden serieus zouden worden opgepakt. Deze kans is ons nu niet geboden.

Niet actueel

Om conclusies te kunnen verbinden aan de uitkomsten, is het van belang dat de bevindingen van de Consumentenbond actueel zijn. Dat is niet overal het geval. Controle wijst uit dat van sommige organisaties ten onrechte is aangegeven dat de juiste termijn of het juiste opzegmoment niet wordt vermeld. Dat ligt waarschijnlijk aan het moment van de steekproef. Deze organisaties zijn nu wel publiekelijk in verlegenheid gebracht. Dit had niet mogen gebeuren.

De steekproef concentreert zich op vermelding van de juiste voorwaarden op de website. Hoewel volgens de Consumentenbond telefonisch vaak wél de juiste informatie wordt gegeven, komt uit de steekproef naar voren dat sommige organisaties op de website nog de opzegtermijn van twee maanden noemen of er helemaal niets over zeggen. Kinderopvangorganisaties communiceren dus niet in alle gevallen duidelijk over de opzegtermijn.

Leden houden zich aan de wet

De wijziging rond de opzegtermijn is opgenomen in de Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2014. Alle leden van Brancheorganisatie Kinderopvang zijn verplicht deze set als leveringsvoorwaarden naar hun klanten te hanteren. Leden zijn hier uitgebreid over geïnformeerd. Zij houden zich aan de wettelijke eisen rond het opzeggen van een contract. Via de leden ontvingen ook de ouders de nieuwe Algemene Voorwaarden (via de mail of in drukvorm).

Transparant ondernemerschap

De brancheorganisatie vindt het belangrijk dat leden de Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2014 hanteren. Dat gebeurt gelukkig in het merendeel van de gevallen.
Wel is een aantal websites niet volledig en staan soms de oude voorwaarden nog vermeld. Informatie over de voorwaarden en de opzegtermijn moet natuurlijk kloppen en actueel zijn. Dat past bij transparant ondernemerschap, waar wij als brancheorganisatie grote waarde aan hechten, én beantwoordt de informatiebehoefte van de consument.

Bron : http://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuws-bericht/?newsitemid=268009472

Deel dit artikel