Brancheorganisatie : Kinderopvang voor ouders goedkoper

  • door

Het kabinet gaat vanaf komend jaar 290 miljoen euro extra uitgeven aan kinderopvangtoeslag. Ouders besparen hiermee honderden euro’s per jaar. Het voorstel biedt een goede impuls voor het herstel van onze sector. Naar verwachting komen er zo’n 7.000 banen in de kinderopvang bij. We zetten ons als brancheorganisatie hier al jarenlang voor in.

Hoofdpunten uit het plan:

– Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben profijt van de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016.
– Voor het eerste en tweede kind wordt het kinderopvangtoeslagpercentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94%.
– Voor ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dalen de kosten van kinderopvang met € 56 per maand. Als diezelfde ouders twee kinderen hebben die drie dagen naar de dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met € 108 per maand.

Met het extra geld verbetert de financiële bereikbaarheid van kinderopvang voor ouders. Eerder kondigde het kabinet het voornemen aan 60 miljoen euro extra te besteden aan voorschoolse voorzieningen. Dat is volgens de brancheorganisatie goed nieuws voor alle ouders en kinderen in Nederland. Hiermee onderstreept het kabinet het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling van ieder kind en voor de arbeidsparticipatie. Dit versterkt onze economie, voor nu en in de toekomst.

Kinderopvang als banenmotor
De naar verwachting 7.000 nieuwe banen, die gaan ontstaan doordat er meer kinderen naar de opvang zullen gaan, dragen bij aan het realiseren van 20 procent van de kabinetsdoelstelling om de komende jaren 35.000 banen te creëren. Daarmee levert de kinderopvang de grootste bijdrage aan de beoogde banengroei van het belastingplan. Daarnaast krijgt de arbeidsparticipatie buiten de branche een impuls van ruim 50.000 werkende ouders die weer gebruik gaan maken van kinderopvang. Dit concludeert bureau Buitenhek die hier in opdracht van de Brancheorganisatie onderzoek naar deed.

Inzet onderuitputting voor gelijke kostenverdeling
De overheid financiert de extra 290 miljoen euro volledig uit de onderbesteding op de huidige kinderopvangbegroting, ontstaan omdat minder ouders dan voorzien gebruik maken van kinderopvang. De onderbesteding loopt op van 300 miljoen euro in 2016 tot 450 miljoen euro in 2019.

Met deze nieuwe financiële impuls wordt een stap in de goede richting gezet van een gelijke verdeling van kosten voor kinderopvang voor ouders, overheid en werkgevers.

 

Bron : http://www.kinderopvang.nl/nieuws-en-agenda/nieuws-bericht/?newsitemid=1481605120

Deel dit artikel