Brancheorganisatie Kinderopvang luidt noodklok over stelselwijziging

De ministerraad heeft zojuist ingestemd met het voorstel voor Directe Financiering van minister Asscher. Brancheorganisatie Kinderopvang vindt een geheel nieuw systeem overbodig. De vraag is: welk probleem wil de overheid hiermee oplossen?

Op deze vraag hebben wij geen duidelijk antwoord gekregen. Bijna 80% van de ouders vindt dat het huidige stelsel van kinderopvangtoeslag voldoet. Dat bleek uit een recente peiling die door Stichting Voor Werkende Ouders is uitgevoerd. Een stelselwijziging brengt tevens grote risico’s en negatieve consequenties met zich mee. De branche werkt na een periode van zware krimp aan herstel. Hierbij is rust en stabiliteit van de sector nodig.

De introductie van een geheel nieuw systeem beperkt de flexibiliteit voor ouders en ondernemers voorzien toenemende administratieve lasten en kosten. Ook banken zien grote risico’s voor de financiële stabiliteit van kinderopvangorganisaties.

Natuurlijk kan het huidige systeem altijd beter. We hebben samen met de overheid al goede verbeteringen doorgevoerd. We zien mogelijkheden en hebben ook verdere concrete voorstellen gedaan om het huidige systeem aantoonbaar te vereenvoudigen en verbeteren.

Vandaag stuurde de brancheorganisatie een persbericht uit.

Wij publiceerden eerder al de position paper Directe Financiering en een uitgebreide bijlage met een toelichting op de risico’s.

Bron : http://www.kinderopvang.nl/nieuws-en-agenda/nieuws-bericht/?newsitemid=1155334144

Deel dit artikel