Brancheorganisatie : Grote zorgen kinderopvangondernemers over financiering en regeldruk

  • door

Kinderopvangondernemers hebben grote zorgen over de risico’s van het kabinetsplan voor de financiering voor de kinderopvang en het gebrek aan voortgang op de aanpak van de regeldruk. Brancheorganisatie Kinderopvang pleit ervoor de ondernemersrisico’s expliciet in de besluitvorming te betrekken en de regeldruk voortvarend aan te pakken. Gezien de precaire financiële positie van kinderopvangorganisaties zijn investeringen in de kinderopvang noodzakelijk om perspectief op financiële stabiliteit te krijgen.

Vooralsnog zijn de nodige risico’s in beeld van een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang. Het kabinet benoemt deze risico’s niet. Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het noodzakelijk dat de impact op de continuïteit van ondernemingen een expliciet toetscriterium moet zijn bij het kabinetsbesluit. Bovendien is het wenselijk om bij die beslissing verbeteropties binnen het huidige systeem te betrekken.

Aanpak regeldruk teleurstellend
Verder is het teleurstellend dat de echte aanpak van de hoge regeldruk in de sector uitblijft. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft bij verschillende gelegenheden concrete voorstellen gedaan rond knellende regels en hoge leges. Die zijn inmiddels een bedreiging voor de continuïteit van het aanbod in de sector.

Algemeen Overleg 5 februari
Dit zijn de belangrijkste punten uit de brief van Brancheorganisatie Kinderopvang aan de leden van de Tweede Kamer. Donderdag 5 februari bespreekt de Tweede Kamer een aantal brieven van het kabinet van eind vorig jaar over financiering, regeldruk, kwaliteit, harmonisatie en veiligheid. Wij hebben toen al op de afzonderlijke brieven gereageerd.

Politiek: maak heldere keuze
In de brief van vandaag constateren we dat sector en politiek de nodige ambities voor de kinderopvang hebben en dat de sector zelf de nodige stappen zet. Maar dat nu vooral van de politiek een heldere keuze voor investeren in de toekomst nodig is. Na jaren van zware bezuinigen heeft de sector geen ruimte meer voor investeringen. De gemiddelde kinderopvangonderneming maakt verlies. Brancheorganisatie Kinderopvang roept de politiek nogmaals op de teveel bezuinigde bedragen weer te investeren in het budget voor kinderopvangtoeslag. Voor de continuïteit van een sector die zo belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Lees hier de brief van Brancheorganisatie Kinderopvang voor de visie van Brancheorganisatie Kinderopvang op alle terreinen.

Bron : http://www.kinderopvang.nl/nieuws-en-agenda/nieuws-bericht/?newsitemid=721125376

Deel dit artikel