De minister van OCW, Robbert Dijkgraaf, heeft de Tweede Kamer op 4 juli een brief gestuurd over de voor- en vroegschoolse educatie. In het coalitieakkoord is deze ambitie opgenomen: ‘We voorkomen leerachterstanden bij de start door het stimuleren van de deelname van kinderen met een taalachterstand aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het versterken van […]

Het bericht Nieuw! Programma Ontwikkeling Jonge Kind verscheen eerst op BMK.

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.