Onderstaand het standpunt van Beweging DENK over de kinderopvang zoals deze op 22 maart 2019 omschreven werd op de website van de DENK (Verkiezingsprogramma 2017-2021).

” DENK wil dat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen beter met elkaar kunnen verenigen. DENK is daarom: • Vóór het verhogen van de kinderopvangtoeslag, zodat kinderopvang beter betaalbaar wordt ”

In het verkiezingsprogramma wordt ook gesproken over “brede scholen”, hierbij wordt een andere betekenis (meer verschillende niveaus) gegeven dan in de branche gebruikelijk is (meer samenwerkende partijen)

WerkeninKinderopvang registreert al vele jaren het standpunt over de kinderopvang van de politieke partijen. Normaal wordt voor landelijke verkiezingen gemaakt, gezien de resultaten van de Provinciale Staten en de aanwezigheid van DENK in de Tweede kamer is er nu een tussentijdse opname gemaakt. Het opnemen van het standpunt op onze website heeft tot doel informatievoorziening voor de branche en om de beleidsveranderingen te volgen over de jaren heen.

[TheChamp-FB-Comments]