Project Andere Tijden

Het project Andere Tijden in onderwijs en opvang ondersteunt de invoering van andere schooltijden en de ontwikkeling van brede kindcentra. Het doel is om meer kwaliteit en rust in de dagindeling van kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te brengen. Andere Tijden werkt op een praktijkgerichte manier, door het stimuleren van goede praktijkvoorbeelden en kennisdeling. Het … Meer lezen Project Andere Tijden

Kinderrechtenhuis

Het Kinderrechtenhuis is een schitterende locatie in Leiden waar  Kinderrechten centraal staan.  Het Kinderrechtenhuis is een kenniscentrum voor kinderrechten. De diverse organisaties gevestigd in het Kinderrechtenhuis beschikken over veel expertise van het Kinderrechtenverdrag. Regelmatig vinden inhoudelijke bijeenkomsten plaats. Het Kinderrechtenhuis is gevestigd in het voormalige Heilige Geest Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht te Leiden. Tot 1961 woonden hier … Meer lezen Kinderrechtenhuis

Defence for Children

Defence for Children komt op voor de rechten van alle kinderen. Door onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp verdedigt Defence for Children de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak. Leidraad van het werk van Defence for Children is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Kernthema’s Naleving van het Kinderrechtenverdrag … Meer lezen Defence for Children

ECPAT

ECPAT staat voor End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes. ECPAT voert wereldwijd campagne tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Leidraad hierbij is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, waarin staat dat ieder kind recht heeft op bescherming tegen seksueel misbruik en … Meer lezen ECPAT

Kind & Gezin

Kind en Gezin is een Vlaams agentschap dat zich bezighoudt met preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen. Als Intern Verzelfstandigd Agentschap of IVA met rechtspersoonlijkheid maakt Kind en Gezin deel uit van het beleidsdomein ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ bij de Vlaamse overheid . Zo zijn zij verantwoordelijk voor: de erkenning van kwaliteitsvolle kinderopvang. de criteria waaraan … Meer lezen Kind & Gezin

UnieKO

UnieKO is de beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de kinderopvang in Vlaanderen en Brussel. Als federatie willen zij de zelfstandigen ondersteunen in alle taken die hun job met zich meedraagt zowel op juridisch, sociaal, fiscaal, pedagogisch als organisatorisch vlak. UnieKO heeft als missie om de belangen te verdedigen van alle zelfstandigen in de kinderopvang  Zowel de … Meer lezen UnieKO

Vereniging GastOuderBranche

De Vereniging GastOuderBranche (VGOB) (voorheen Vereniging van Gastouderbureaus) voorheen wil de kwaliteit van de gastouderopvang bevorderen en als waardevolle vorm van kinderopvang zichtbaar maken in de samenleving, alsmede actief opkomen voor haar belangen. Het lidmaatschap van de VGOB staat vanaf december 2010 ook open voor gastouders. Daarom heeft de Vereniging van Gastouderbureaus haar naam statutair … Meer lezen Vereniging GastOuderBranche

Kindertelefoon

De Kindertelefoon is de organisatie waar kinderen en jongeren gratis via 0800-0432 en in alle vertrouwen naartoe kunnen bellen. Ook via de chat kunnen zij contact zoeken met de Kindertelefoon. Kinderen en jongeren bellen of chatten dagelijks tussen 14.00 uur en 20.00 uur met de Kindertelefoon. Zij kunnen hier 365 dagen per jaar terecht voor … Meer lezen Kindertelefoon

VacatureKinderopvang.nl

De website VacatureKinderopvang.nl is de vacaturebank voor werk in de kinderopvang. Werkgevers kunnen gratis vacatures plaatsen voor banen in kinderopvang, jeugdzorg en welzijn. Door een goede zoekmachinestrategie is de website de best bezochte vacaturebank voor de kinderopvang. De werkgevers hebben ook de mogelijkheid om hun locaties op te nemen in de adres index en een … Meer lezen VacatureKinderopvang.nl

Landelijke Platform Peuterspeelzalen

Het Landelijke Platform Peuterspeelzalen (LPP) is   de vertaler van de dagelijkse praktijk naar beleid en van beleid naar de praktijk; initiator van activiteiten rond visieontwikkeling, positionering, profilering, normering en professionalisering van het peuterspeelzaalwerk; informant voor peuterleidsters en besturen van organisaties voor peuterspeelzaalwerk; informant voor overheden en maatschappelijke organisaties, die een taak hebben m.b.t. het … Meer lezen Landelijke Platform Peuterspeelzalen

GGD

De naam ‘GGD’ staat voor Gemeentelijke GezondheidsDienst. Soms staat de eerste G voor Gewestelijke of Gemeenschappelijke. Utrecht gebruikt de naam GG&GD. De derde G verwijst naar Geneeskundige. Er zijn ook GGD’en die nauw samenwerken met andere regionale instanties zoals de brandweer en politie, zij presenteren zich dan gezamenlijk als ‘hulpverleningsdienst’. Nederland telt in totaal 28 GGD’en. In opdracht van de gemeenten … Meer lezen GGD

Platform Kwaliteit Gastouderopvang

Het Platform Kwaliteit Gastouderopvang (PKGO) stelt zich ten doel om: 1. de kwaliteit in de gastouderopvang verder te verbeteren, o.a. door te investeren in opleiding, training en begeleiding van gastouders;2. de nieuwe kwaliteitsstandaard te garanderen door middel van een hoogwaardig kwaliteitssysteem aansluitend bij het bestaande HKZ-certificeringsysteem voor de kinderopvang;3. te komen tot een beheersmodel voor … Meer lezen Platform Kwaliteit Gastouderopvang

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)is opgericht als een samenwerkingsverband tussen drie hoogleraren, verbonden aan drie Nederlandse universiteiten: prof. dr. L.W.C. Tavecchio (Universiteit van Amsterdam) prof. dr. J.M.A. Riksen-Walraven (Radboud Universiteit Nijmegen) prof. dr. M.H. Van IJzendoorn (Universiteit Leiden)   Deze grootschalige studie naar de Nederlandse kinderdagverblijven (0-4 jaar) vindt plaats in opdracht van het … Meer lezen Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

Landelijk Pedagogenplatform voor de Kinderopvang

Het Landelijk Pedagogenplatform voor de Kinderopvang (LPK) wil een stem en een gezicht geven aan de inzichten van groepsleiding en pedagogen in de kinderopvang betreffende de inhoud van het werk met kinderen en ouders. Zij noemen dit kortweg de pedagogische kwaliteit. Op deze wijze wil het platform het belang van de pedagogiek in de kinderopvang … Meer lezen Landelijk Pedagogenplatform voor de Kinderopvang