Brancherapportage Kinderopvang 2013 – nuttig ? zinvol ?

De Brancheorganisatie heeft recent vol trots haar eerste brancherapport openbaar gemaakt. Doel van het rapport is om informatie te verstrekken over de branche en weer te geven wat de gevolgen zijn van de vraaguitval als gevolg van de wijzigingen door de overheid. De Brancheorganisatie Kinderopvang wenst dat uw kennis en inzicht over de kinderopvangsector wordt verrijkt bij het lezen van dit eerste brancherapport van de sector.

Vanaf pagina 25 worden de financiën toegelicht en diverse cijfers verstrekt zoals de verwachting voor 2013, bedrijfskosten over 2012 en toelichting over diverse kengetallen. Levert dit de kennis en inzicht op die u mag verwachten ?

Meer lezenBrancherapportage Kinderopvang 2013 – nuttig ? zinvol ?

Enquête onder gemeenten over kinderopvang

Hoe staat de kinderopvang er in uw gemeente voor? Merkt u als beleidsmedewerker op het gebied van onderwijs en/of kinderopvang de gevolgen van de problemen die zich in deze sector afspelen? En werkt u met hen samen in het zoeken naar oplossingen? Om in kaart te brengen in hoeverre niet alleen kinderopvangorganisaties, maar óók gemeenten … Meer lezen Enquête onder gemeenten over kinderopvang

Nieuwe organisatie, website en kennisbank Ruimte-OK

Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang is per 1 oktober van start gegaan. Kortweg Ruimte-OK genaamd. Een nieuwe, onafhankelijke organisatie die het aanspreekpunt vormt voor scholen, kinderopvang en gemeenten die meer grip op ruimtevraagstukken willen krijgen. Ruimte-OK is een initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG.  Direct aan de slag? … Meer lezen Nieuwe organisatie, website en kennisbank Ruimte-OK