Vacature in de kinderopvang

Heeft u een vacature en wilt u deze geplaatst hebben ?

 • Wilt u deze makkelijk onder aandacht brengen van een gerichte doelgroep ?
 • Wilt u dat de vacature gewoon direct zichtbaar is ?
 • Wilt u dat potentiële kandidaten niet hoeven in te loggen om uw vacature te zien ?
 • Wilt u meerdere vacature plaatsen ?
 • Wilt u vacature zelf beheren (aanpassen, verlengen, verwijderen) ?
 • Wilt u dit kosteloos doen ?
 • Wilt u goede vindbaarheid van uw vacature op internet ?
 • Wilt u vacature doorgeplaatst hebben op Facebookpagina (+ 3.500 volgers) ?
 • Wilt u vacature doorgeplaatst hebben op Twitter (+ 1.100 volgers) ?

Meer lezenVacature in de kinderopvang

Vacatures voor PM in Amersfoort en Rotterdam

Kinder Service Hotels (KSH) is een kinderopvangorganisatie met momenteel een 20-tal vestigingen –voornamelijk in de Randstad- waar meer dan 1200 kinderen worden opgevangen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit, kwaliteit en klantgerichtheid. De bedrijfscultuur is te omschrijven als dynamisch, vernieuwend, commercieel en informeel, waarbij het belang van de kinderen, de ouders en onze medewerkers voorop staan.  

Meer lezenVacatures voor PM in Amersfoort en Rotterdam

Pedagogisch medewerkers kinderopvang gezocht

Kinder Service Hotels (KSH) is een kinderopvangorganisatie met momenteel een 20-tal vestigingen –voornamelijk in de Randstad- waar meer dan 1200 kinderen worden opgevangen. De dienstverlening kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit, kwaliteit en klantgerichtheid. De bedrijfscultuur is te omschrijven als dynamisch, vernieuwend, commercieel en informeel, waarbij het belang van de kinderen, de ouders en medewerkers voorop staan.

Meer lezenPedagogisch medewerkers kinderopvang gezocht

Lichte groei vacatures houdt aan

 • Vierde kwartaal op rij toename van vacatures
 • Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening
 • Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures nam in het tweede kwartaal van 2014 iets toe, er waren 4 duizend vacatures meer dan een kwartaal eerder. Hiermee is het aantal vacatures voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gestegen. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

Vooral Handel en zakelijke dienstverlening zorgen voor extra vraag naar arbeid

De commerciële dienstverlening droeg het meest bij aan de toename. Zo leidden de toegenomen bestedingen in de detailhandel tot meer vacatures. Bij de zakelijke dienstverleningwaren het vooral de uitzendbureaus die meer eigen personeel zochten. Bij de overige bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures niet of nauwelijks.

Dynamiek op de arbeidsmarkt in de lift

Er ontstonden 185 duizend nieuwe vacatures in het tweede kwartaal van 2014, dit zijn er 23 duizend meer dan een jaar eerder. Ook het aantal vacatures dat vervuld werd was hoger. Dit wijst op een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. Een stijging van het aantal vacatures leidt echter niet onmiddellijk tot een daling van de werkloosheid. Voor sommige vacatures kan het namelijk lastig zijn op korte termijn een geschikte kandidaat te vinden. Ook kan het werven en selecteren van een nieuwe werknemer de nodige doorlooptijd hebben.

Bron : http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-049-pb.htm

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

 • Werkloosheid in april licht gestegen
 • Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren
 • Aantal WW-uitkeringen in april met 11 duizend gedaald
 • In april 10 procent minder nieuwe uitkeringen dan in maart

Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in april is toegenomen met 3 duizend  personen. De stijging van de werkloosheid begin dit jaar vlakt daarmee af. Dat komt echter niet doordat er meer banen zijn bijgekomen, maar vooral doordat jongeren zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Meer lezenStijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Iets meer vacatures

 • 3 duizend meer openstaande vacatures
 • Vooral toename bij commerciële dienstverlening

Eind september stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 94 duizend vacatures open. Dat zijn er 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. Hiermee is  voor het eerst in twee jaar  sprake van een toename van het aantal vacatures. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Meer lezenIets meer vacatures