De naam ‘GGD’ staat voor Gemeentelijke GezondheidsDienst. Soms staat de eerste G voor Gewestelijke of Gemeenschappelijke….

BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen, is een landelijke vereniging die…

In 2004 hebben de sociale partners MOgroep, ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak Fonds Collectieve Belangen…

Bravo, de Branchevereniging voor Gastouders, is een branchevereniging specifiek bedoelt om de belangen van de…