Kinderopvang: meer invloed voor ouders en indexatie uurprijzen

De positie van ouders met kinderen op de kinderopvang wordt versterkt. Alle kinderopvanginstellingen moeten zich per 1 juli 2015 verplicht aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Ouders kunnen een klacht indienen bij deze commissie als ze er met hun kinderopvangorganisatie niet uitkomen. De stichting doet vervolgens een bindende uitspraak. Verder worden de uurprijzen in de kinderopvang waarvoor de overheid toeslag betaalt geïndexeerd voor de loon- en prijsontwikkeling. Hierdoor krijgen ouders in 2015 kinderopvangtoeslag over een hogere uurprijs. De ministerraad heeft dit besloten op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Meer lezenKinderopvang: meer invloed voor ouders en indexatie uurprijzen

Uitgaven kinderopvangtoeslag 2013 : 2,3 miljard euro

In 2013 bedroegen de begrotingsuitgaven van het Ministerie van SZW aan kinderopvang in totaal 2,33 miljard euro. Het overgrote deel daarvan werd uitgegeven aan kinderopvangtoeslag (2,32 miljard euro). Het aanbod van kinderopvangplaatsen en het aantal kinderen waarvoor kinderopvangtoeslag is uitgekeerd is in 2013 afgenomen.

Meer lezenUitgaven kinderopvangtoeslag 2013 : 2,3 miljard euro

Rekenkamer : Asscher moet beter inzicht geven bezuinigingen Kinderopvang

De Algemene Rekenkamer wil met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de realisatie en de gevolgen van bezuinigingen. Hiertoe brengen wij voor een aantal bezuinigingsmaatregelen de budgettaire realisatie in kaart en geven wij waar mogelijk aan welke gevolgen de maatregelen hebben voor burgers, bedrijven en instellingen. Na onze eerdere publicatie over de maatregel Bevriezen doelgroep zorgtoeslag, staat in deze publicatie de maatregel Aanpassingen kinderopvangtoeslag centraal. We hebben deze maatregel onderzocht vanwege de relatief grote omvang van de beoogde bezuiniging in 2012 en 2013 en het maatschappelijk belang van kinderopvang.

Meer lezenRekenkamer : Asscher moet beter inzicht geven bezuinigingen Kinderopvang

Overweldigende steun voor Eerlijk Kinderpardon

De steun voor kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen is ongekend groot. Inmiddels ondertekenden bijna 300 burgemeesters de brief van burgemeester Ostendorp aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om opnieuw te kijken naar de kinderen die buiten de boot vallen. Tegelijk tekenen 26.518 de petitie voor een  Eerlijk Kinderpardon.

Meer lezenOverweldigende steun voor Eerlijk Kinderpardon

Aantal vacatures stijgt opnieuw

  • Derde kwartaal op rij toename van vacatures
  • Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening
  • Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures nam in het eerste kwartaal van 2014 met 7 duizend toe. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 waren er in bijna alle bedrijfstakken meer vacatures. Hiermee is het aantal vacatures voor het derde achtereenvolgende kwartaal gestegen. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

Meer lezenAantal vacatures stijgt opnieuw

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

  • Werkloosheid in april licht gestegen
  • Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren
  • Aantal WW-uitkeringen in april met 11 duizend gedaald
  • In april 10 procent minder nieuwe uitkeringen dan in maart

Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in april is toegenomen met 3 duizend  personen. De stijging van de werkloosheid begin dit jaar vlakt daarmee af. Dat komt echter niet doordat er meer banen zijn bijgekomen, maar vooral doordat jongeren zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Meer lezenStijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Beantwoording Kamervragen over “inenten op de kinderopvang”

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Tellegen en Rutte (beiden VVD) over “inenten op de kinderopvang”.

2014Z05061
Vragen van de leden Tellegen en Rutte (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over inenten op de kinderopvang (ingezonden 19 maart 2014)

Meer lezenBeantwoording Kamervragen over “inenten op de kinderopvang”

Optimale kansen voor onze kinderen “normen en waarden”

Kinder Service Hotels 0rganiseert in samenwerking met BS het Gein, Hennie Pleizier en vele andere Professionals op donderdag 10 april 2014 van 19.15 tot 21.30 uur een ouderavond met als thema “Optimale kansen voor onze kinderen “normen en waarden”

Meer lezenOptimale kansen voor onze kinderen “normen en waarden”

Amsterdamse Week van het Jonge Kind 2014

Een twintigtal kleine en grote kinderopvangorganisaties die actief zijn in Amsterdam, hebben de krachten gebundeld en geven van 4 tot en met 12 april invulling aan de internationale Week van het Jonge Kind. De week wordt ingeluid met een congres en op ruim 100 locaties in de stad vinden verschillende activiteiten plaats. Met dit initiatief onderstrepen de organisaties de kwaliteit van Amsterdamse kinderopvang en stellen ze het jonge kind centraal. 

Meer lezenAmsterdamse Week van het Jonge Kind 2014

Beschikbaar inkomen huishoudens daalt opnieuw

  • Reëel beschikbaar inkomen daalt met 1,1 procent in 2013
  • Hypotheekschuld neemt af met 8 miljard euro
  • Lagere winsten, hogere dividenduitkeringen

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2013 met 1,1 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De daling was kleiner dan in 2012 toen het beschikbaar inkomen met 2,2 procent daalde.

Meer lezenBeschikbaar inkomen huishoudens daalt opnieuw

Nieuw toezicht Inspectie richt zich op verbeterkansen scholen

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt haar toezicht op de onderwijskwaliteit van scholen waardoor het zichtbaarder wordt waar de verbeterkansen van elke school liggen. Scholen worden vervolgens bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit gestimuleerd en wie er in slaagt de onderwijskwaliteit continue te verbeteren, wordt daarvoor beloond met de waardering ‘goed’ of ‘excellent’. Vanaf 2016 worden scholen die het vertrouwen van de inspectie dik hebben verdiend minder gecontroleerd. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker maken vandaag bekend hoe zij uitvoering geven aan de afspraken uit het Regeerakkoord.

Meer lezenNieuw toezicht Inspectie richt zich op verbeterkansen scholen