Geen wettelijke borging SMI regeling kinderopvang

Minister Asscher heeft besloten voorlopig geen wettelijke borging voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang te regelen. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van SZW in 2013 een onderzoek gedaan naar de uitvoering van de SMI regeling door gemeenten en naar de voor- en nadelen van … Meer lezenGeen wettelijke borging SMI regeling kinderopvang

Asscher over inspecties bij kinderopvang

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Tellegen (VVD) over het niet uitvoeren van verplichte inspecties bij kinderopvang. 2014Z13496 Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het niet-uitvoeren van verplichte inspecties bij kinderopvang. (ingezonden 14 juli 2014) 1 Heeft … Meer lezenAsscher over inspecties bij kinderopvang

Lichte groei vacatures houdt aan

  • Vierde kwartaal op rij toename van vacatures
  • Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening
  • Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures nam in het tweede kwartaal van 2014 iets toe, er waren 4 duizend vacatures meer dan een kwartaal eerder. Hiermee is het aantal vacatures voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gestegen. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

Vooral Handel en zakelijke dienstverlening zorgen voor extra vraag naar arbeid

De commerciële dienstverlening droeg het meest bij aan de toename. Zo leidden de toegenomen bestedingen in de detailhandel tot meer vacatures. Bij de zakelijke dienstverleningwaren het vooral de uitzendbureaus die meer eigen personeel zochten. Bij de overige bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures niet of nauwelijks.

Dynamiek op de arbeidsmarkt in de lift

Er ontstonden 185 duizend nieuwe vacatures in het tweede kwartaal van 2014, dit zijn er 23 duizend meer dan een jaar eerder. Ook het aantal vacatures dat vervuld werd was hoger. Dit wijst op een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. Een stijging van het aantal vacatures leidt echter niet onmiddellijk tot een daling van de werkloosheid. Voor sommige vacatures kan het namelijk lastig zijn op korte termijn een geschikte kandidaat te vinden. Ook kan het werven en selecteren van een nieuwe werknemer de nodige doorlooptijd hebben.

Bron : http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-049-pb.htm

Meer faillissementen uitgesproken door extra zittingsdag

In juli zijn 621 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dit zijn er bijna 160 meer dan in juni dit jaar. De stijging is toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in juli. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder was het aantal faillissementen wel veel lager. In … Meer lezenMeer faillissementen uitgesproken door extra zittingsdag

Dagje uit met kinderen flink duurder

Een dagje uit is de afgelopen vijf jaar flink in prijs gestegen. De entree voor bioscoop en theater, maar ook van dierentuinen en attractieparken, en het vervoer er naartoe zijn flink duurder geworden. De prijs van een hapje eten buiten de deur steeg minder hard. Bioscoop en theaterbezoek fors duurder Kaartjes voor bioscopen, theaters en … Meer lezenDagje uit met kinderen flink duurder

70 duizend basisschoolleerlingen in speciaal onderwijs

In het schooljaar 2013/’14 zaten 70 duizend  leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs of op een speciale school voor basisonderwijs. Op 1 augustus gaat de Wet Passend Onderwijs in. Scholen hebben vanaf dat moment zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden, bij voorkeur in het reguliere basisonderwijs. Hoeveel leerlingen extra ondersteuning nodig … Meer lezen70 duizend basisschoolleerlingen in speciaal onderwijs

Waarborgen voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp schieten te kort

De nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015 ingaat, maakt het mogelijk om in bepaalde gevallen minderjarigen op te sluiten in de gesloten jeugdzorg zonder tussenkomst van de rechter. Defence for Children heeft in haar advies op het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet gewezen op deze kinderrechtenschending en de aanbeveling gedaan het wetsvoorstel op dit … Meer lezenWaarborgen voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp schieten te kort

Internetconsultatie voor continue screening op basis van personenregister

Sinds 1 maart 2013 vindt er een continue screening plaats op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. De hiervoor benodigde gegevens van de werkenden in de kinderopvang zijn afkomstig uit een koppeling van bestaande gegevensbestanden (het LRKP, de BRP (voorheen GBA), de polisadministratie van het UWV en het handelsregister). Deze gegevensbestanden zijn niet altijd volledig en actueel. Hierdoor kan het voorkomen dat een werkende in de kinderopvang onterecht niet, of pas later, continu wordt gescreend.

Daarnaast zijn van stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen geen gegevensbestanden beschikbaar. De Minister van SZW heeft daarom aangekondigd een personenregister te ontwikkelen om alle werkenden voortdurend te kunnen screenen op strafbare feiten.

Meer lezenInternetconsultatie voor continue screening op basis van personenregister

Kamerbrief faillissement kinderopvangorganisatie Estro groep

Minister Asscher (SZW) reageert op 9 juli 2014 op het faillissement van de kinderopvangorganisatie Estro. Bij Estro worden ca 30.000 kinderen opgevangen en de organisatie vertegenwoordigt daarmee ca 5% van de totale kinderopvangsector.

Op zaterdag 5 juli is kinderopvangorganisatie Estro failliet verklaard. Bij Estro worden ca 30.000 kinderen opgevangen en de organisatie vertegenwoordigt daarmee ca 5% van de totale kinderopvangsector. U heeft mij gevraagd om naar aanleiding van de berichtgeving hierover te reageren.

Meer lezenKamerbrief faillissement kinderopvangorganisatie Estro groep

Nieuw kinderdagverblijf in Rotterdam

KSH KDV De Stelberg –  het nieuwe kinderdagverblijf van KSH –  is nu ook officieel geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 104983358.

Het kinderdagverblijf in de wijk Prinsenland te Rotterdam biedt opvang aan maximaal 24 kinderen en is gevestigd in een locatie van de basisschool De Stelberg, aan de Jacques Dutilhweg 401-403, 3065 HJ Rotterdam.  De opvang is het gehele jaar (buiten de officiële feestdagen) geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur.

Meer lezenNieuw kinderdagverblijf in Rotterdam

Kinderopvangtoeslag #Estro : uitbetaling op uw eigen rekening

Kinderopvangorganisatie Estro heeft bekend gemaakt dat zij uitstel van betaling heeft gekregen. De Belastingdienst stopt daarom met het rechtstreeks uitbetalen van kinderopvangtoeslag aan deze organisatie.

Meer lezenKinderopvangtoeslag #Estro : uitbetaling op uw eigen rekening

Melding voorgenomen concentratie H.I.G. Capital – Estro, Autoriteit Consument en Markt

De Volkskrant meldt het voorgenomen faillissement van Estro.  Op 1 juli 2014 is onderstaande melding gedaan bij Autoriteit Consument en Markt

Melding voorgenomen concentratie H.I.G. Capital – Estro, Autoriteit Consument en Markt

Meer lezenMelding voorgenomen concentratie H.I.G. Capital – Estro, Autoriteit Consument en Markt

Aanpassing van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2014, 2014-0000088925, tot aanpassing van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 in verband met de gelijkschakeling van kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Meer lezenAanpassing van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Grote manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon

‘Zo moeilijk is het niet’, aldus Erik van Muiswinkel in een persiflage op Louis van Gaal. Van Muiswinkel sprak op de manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon, afgelopen woensdag 25 juni op het Plein in Den Haag. Hij zag zelfs veel voordelen voor staatssecretaris Teeven, als hij nu gewoon alle kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn, laat blijven. Zo hoeft hij dan niet meer ’s nachts wakker te liggen over wie er nu wel of niet mag blijven.

Meer lezenGrote manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon

Antwoord vragen t.a.v. inentingen kinderen

Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het beleid van kinderdagverblijven t.a.v. inentingen van kinderen waar zij zorg voor dragen (ingezonden 8 mei 2014).

Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 16 juni 2014)

Meer lezenAntwoord vragen t.a.v. inentingen kinderen