Betere kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook recht op kinderopvangtoeslag, zoals die nu al geldt voor de kinderopvang. De Tweede Kamer stemde vandaag in grote meerderheid vóór twee wetsvoorstellen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.

Continue reading

Brancheorganisatie sluit bureau

Sluiting huidige bureau organisatie – Volgende fase Brancheorganisatie Kinderopvang

Een heroriëntatie op de activiteiten van de brancheorganisatie en het ondersteunende  bureau was op zijn plaats door de economische crisis, fusies en faillissementen van aangesloten leden en daarmee gepaard gaande teruglopende inkomsten voor de brancheorganisatie.  Ook is sinds kort een concurrerende brancheorganisatie actief.

Het nieuw aangetreden bestuur bouwt, onder leiding van de nieuwe voorzitter, aan een actieve brancheorganisatie als netwerk- en kenniscentrum voor en door de leden. Een brancheorganisatie waar leden elkaar weten te vinden over belangrijke en actuele issues. Daarnaast staan wij voor een proactieve aanpak van werkgeverstaken, zoals de CAO, lobby activiteiten op topniveau bij onder andere de politiek en gerichtere service en dienstverlening aan de leden.

De bezetting van het huidige ondersteunende bureau is in de afgelopen periode  door het niet verlengen van tijdelijke contracten en door natuurlijk verloop op vitale posities afgenomen. Daarom waren wij genoodzaakt ons te bezinnen op de ideale ondersteuning door een bureau op basis van onze ambities in combinatie met de beschikbare middelen. Effectief, efficiënt, flexibel en gericht op maatwerk ten behoeve van onze leden.  Dit vraagt om een andere inrichting van onze ondersteunende werkzaamheden. Hierdoor zijn wij genoodzaakt helaas afscheid te nemen van de nog aanwezige medewerkers.

Wij waarderen de inzet van onze medewerkers in de afgelopen jaren in hoge mate. Vanzelfsprekend zetten we onze verantwoordelijkheid als goed werkgever maximaal  in. We gaan ons optimaal inspannen om de carrière van onze medewerkers een zo goed mogelijk vervolg te geven. Dit zal zijn beslag krijgen in de loop van de komende weken.

Bron : Brancheorganisatie Kinderopvang

Benefietdiner 2016

Op 11 september aanstaande zal in Mezzo Restaurant & Kamers te Braamt een benefietdiner worden gehouden ten bate van Stichting Daphne Veldhuis Fonds.

De opbrengst van het diner, de loterij en de veiling gaat in zijn geheel naar de stamcelbank Matchis bij het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en Leiden. Het opgehaalde bedrag zal aangewend worden voor het werven van stamceldonoren voor stamceltransplantatie bij mensen met bloedkanker. Stamceldonoren zijn onmisbaar om kinderen en volwassenen met kwaadaardige bloedziekten zoals leukemie te kunnen genezen.

Deze fondsenwerving is wederom onderdeel van een gezamenlijk ondersteuningsproject van het Daphne Veldhuis Fonds, Stichting Bergh in het Zadel en de GolfdagBergh.

Alle informatie over programma, menu en reserveringsmogelijkheden treft u hier aan.

Over Stichting Matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor gevonden wordt, is de kans groot dat ze overlijden. Voor een geslaagde stamceltransplantatie is het essentieel dat de stamcellen van de donor en de ontvanger voldoende op elkaar lijken. Daarvoor wordt eerst in de familie gezocht. Als binnen de familie geen geschikte stamceldonor gevonden kan worden (en dat is voor 70% van de patiënten het geval), gaat Matchis wereldwijd op zoek naar een geschikte onverwante donor – iemand die bereid is om stamcellen te doneren voor een voor hem onbekende patiënt. Het is dus voor deze patiënten van levensbelang dat er een bestand is met zoveel mogelijk potentiële donoren om de kans te vergroten dat er een geschikte match gevonden kan worden. Voor meer informatie kijk op de website van Stichting Matchis.

Het Daphne Veldhuis Fonds is in juni 2015 opgericht na het overlijden aan de gevolgen van darmkanker op 36 jarige leeftijd van Daphne Veldhuis. Vanaf 2006 tot 15 juni 2015 was zij werkzaam bij kinderopvangorganisatie Kinder Service Hotels (KSH).

Het Daphne Veldhuis Fonds ondersteunt initiatieven en (onderzoeks)projecten die tot doel hebben om kanker te bestrijden of het ziekteproces voor patiënten dragelijker te maken. Het fonds is in 2015 opgericht en vernoemd naar Daphne Veldhuis die op 36 jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van darmkanker. De opbrengsten van het fonds worden volledig ter beschikking gesteld aan de geselecteerde doelen.

Stichting Bergh in het Zadel heeft als doel het inzamelen van gelden voor de kankerbestrijding. De opbrengst gaat voor 100% naar het kankeronderzoek zonder aftrek van organisatiekosten. Elke vier jaar wordt een, door het KWF goedgekeurd, onderzoeksproject gefinancierd. Een meeropbrengst wordt gebruikt om regionale projecten te ondersteunen. Bergh in het zadel is één van de grootste particuliere fondsenwervers voor het KWF en draait volledig op vrijwilligers.

Golfdag Bergh is een initiatief voor Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding.

Golfdag Bergh organiseert een over vier dagen verspreid jaarlijks golftoernooi. De banen en accommodatie worden beschikbaar gesteld om zo een maximale opbrengst te kunnen genereren. De opbrengst van alle vier wedstrijden komt dit jaar ten goede aan de Stamceldonorbank.

Mezzo restaurant & kamers is al meer dan een decennia een plek waar het goed toeven is. De oprechte gastvrijheid, de voortreffelijke Mediterrane keuken en de prachtige ligging zorgen ervoor dat mensen steeds weer terugkomen. Gelegen aan de rand van het prachtige Bergherbos (gemeente Montferland, nabij het Pieterpad) komt u terecht in een oase van rust.

Mezzo Restaurant & kamers is opgenomen in o.a. de Lekker 500 en volgens de rubriek “Over de Tong” in de Gelderlander “dineren bij Mezzo in Braamt is een absolute aanrader“.

Nieuwe branchevereniging kinderopvang

Maatschappelijke ondernemers in de kinderopvang slaan handen ineen: meer kwaliteit en gelijke kansen voor ieder kind. Gisteren hebben kinderopvangorganisaties zonder winstoogmerk een nieuwe branchevereniging opgericht. De maatschappelijke ondernemers hebben zich verenigd om hun gedeelde visie versterkt te laten horen in het debat over de toekomst van de kinderopvang. Continue reading