Voorstel praktische compensatieregeling kinderopvang

Op 20 maart is er een intentieverklaring getekend tussen diverse partijen over de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang voor ouders tijdens de coronacrisis. Alhoewel het goed nieuws is voor de ouders komt er de nodige kritiek op het plan, vooral van de mensen die in de praktijk werkzaam zijn. Het is niet praktisch, gaat veel vragen/onenigheid/problemen opleveren en is fraude- en foutgevoelig.

Ook de BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) een campagne begonnen tegen het plan, waarbij het speerpunt ligt bij de terugbetaling van de eigen bijdrage wat ligt boven het uurtarief van de kinderopvangtoeslag. De reden hiervoor is dat de uurtarieven in de kinderopvang hoger liggen, omdat de Rijksoverheid al jaren een te lage indexatie hanteert. Volgens de BVOK zou dit “bovenmatige” gedeelte de winstmarge zijn. Terugbetalen zou alsnog tot problemen van de organisaties kunnen leiden.

Het plan van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is een zware administratieve last voor ouders en de kinderopvang, heeft veel kans op fouten en is fraudegevoelig.

De website WerkenbijKinderopvang.nl heeft daarom een alternatief plan online gezet, waarbij vanuit de dagelijkse praktijk is gedacht. Hierbij is er een veel kleinere marge in het aantal fouten, is er controle mogelijk om fraude te beperken en een beperkte administratieve last (en geen voor de ouders).

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de maandelijkse aanlevering van gefactureerde kinderopvanguren, die veel kinderopvangorganisaties nu al versturen. De verdere controle en verwerking ligt dan gewoon bij de Rijksoverheid.

Lees hier het volledige voorstel.  

Bron : WerkenbijKinderopvang.nl

 

Deel dit artikel