Vereniging van Gastouderbureaus

De Vereniging van Gastouderbureaus (VGOB) wil de kwaliteit van de gastouderopvang bevorderen en als waardevolle vorm van kinderopvang zichtbaar maken in de samenleving, alsmede actief opkomen voor haar belangen.

Doelstellingen:

  1. Bevorderen van de kwaliteit van gastouderbureaus en daarmee van gastouderopvang.
  2. Behartigen van het maatschappelijk belang van gastouderopvang.
  3. Behartiging van de collectieve belangen van de aangesloten gastouderbureaus in de zin van ondernemerschap.
  4. Versterken van positie van aangesloten gastouderbureaus ten opzichte van andere vormen van kinderopvang.

Website van de Vereniging van Gastouderbureaus (VGOB)

Deel dit artikel